Pravidelné aktivity

V školskom roku 2021 / 2022 máme pre Vás pripravené tieto pravidelné aktivity:

Happy Gym

Zábavnou formou deti rozvíjajú psychomotorickú, sociálnu, citovú, rečovú a rozumovú stránku. Vykonávajú rôzne pohybové aktivity, ktoré zabezpečia ich zdravý vývin, zlepšujú koordináciu a rovnováhu v chôdzi a v pohybe, rozvíjajú orientáciu v priestore, zlepšujú celkový vývoj svojej telesnej schémy. Cvičenie slúži aj ako prevencia proti plochým nôžkam a valgóznym členkom. Deti si zlepšujú jemnú motoriku, reč a pamäť. 

Vekové odporúčanie - 3 skupiny:

malkáči (12-18 mesiacov) - Utorok, 9:00

veľkáči (18-24 mesiacov) - Utorok, 10:00

juniori (24-36 mesiacov) - Utorok, 11:00

Machuľko

Na tvorivých dielničkách s milým názvom Machuľko budeme maľovať, lepiť, strihať, modelovať, otláčať... skrátka tvoriť a tešiť sa z nekonečných možností, ktoré detská fantázia ponúka. Krúžok budú viesť naše členky - Lucia Houšková a Lenka Ľuptáková. Bude prebiehať vždy v stredu od 9:30 do  10:30. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese [email protected].Vekové odporúčanie - od 2 rokov.

Angličtina s Tinkou

45 minútové lekcie angličtiny, ktoré prebiehajú veľmi efektívnou formou prostredníctvom anglických piesní, rýmovačiek, pohybu, množstva pomôcok a hlavne zábavy. Kurzom angličtiny Vás povedie profesionálna lektorka Mgr. Martina Marcinek Opiňárová (Tinka) s viac ako 16 ročnou praxou. Kurz bude prebiehať:

  • v utorok o 17:00 a 18:00 (3-6 rokov)
  • vo štvrtok o 9:00 a 10:00 (detičky od 6 mesiacov do 3 rokov)

Prihlasovať sa môžete mailom na adrese [email protected] Ak máte akékoľvek otázky, pokojne môžete svoju účasť prekonzultovať priamo s Tinkou. Ukážková hodina zdarma bude vo štvrtok 2.9.2020 o 9:00, 10:00, 17:00 a 18:00 hod.

Close Menu