Pravidelné aktivity

V školskom roku 2018 / 2019 máme pre Vás pripravené tieto pravidelné aktivity:

Montessori hernička

Montessori hernička inšpirovaná pedagogikou Marie Montessori, ktorá už pred 100 rokmi v Taliansku navrhla nový prístup k výchove, založený na podpore a rešpekte. Počas našich stretnutí sa budeme snažiť podporiť u detičiek ich senzitívne obdobia formou hier s rôznymi, nie len montessori pomôckami. Budú si rozvíjať motorické schopnosti, ponúkneme im zmyslové podnety, pri ktorých sa zapojí zrak, sluch, hmat, chuť, čuch a pohyb.

Hry vo väčšej miere prebiehajú jednotlivo na koberčekoch (ohraničených plochách), alebo za stolíkom. Deti sa tak učia sústredeniu, vedú sa k samostatnosti, k udržaniu poriadku. Samozrejme sa nebránime ani spoločným aktivitám.

Krúžok bude viesť naša členka - Vierka Longauerová. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese [email protected]

Vekové odporúčanie - 2 skupiny:

do 24 mesiacov (Pondelok, 9:00)

nad 24 mesiacov (Pondelok, 10:00)

Hravé cvičenie

Každá hodina bude zábavná, plná pohybových hier, hudby, motivovaného cvičenia, obohatená rôznymi pomôckami na cvičenie. Deti strávia čas aktívne a zmysluplne - budú mať dostatok pohybu, možnosť a priestor pre hru, a to v blízkosti svojej maminky a nových kamarátov.

Krúžok bude viesť certifikovaná lektorka Janka Sanitrová. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese [email protected].

Vekové odporúčanie - 2 skupiny:

12 - 19 mesiacov (Utorok, 9:15)

nad 20 mesiacov (Utorok, 10:15)

 

Tvorivé dielničky

Na tvorivých dielničkách budeme maľovať, lepiť, strihať, modelovať, otláčať... skrátka tvoriť a tešiť sa z nekonečných možností, ktoré detská fantázia ponúka. 

Krúžok budú viesť naše členky - Markétka Vigašová a Zuzka Holosová a bude prebiehať vždy v stredu o 10:00. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese [email protected].

Vekové odporúčanie - od 2 rokov.

Angličtina pre najmenších

Veselou, hravou a nenáročnou formou sa deti zblížia s cudzím jazykom. Na jednotlivých lekciách budú detičky spolu skákať na fit loptách, spoznávať zvieratká, farby, aktivity bežného života, kresliť a aj si niečo zaspievajú.

Na všetkých Vás sa už teší naša členka Ivka Jeziorská, spolu s jej plyšovým pomocníkom Alfiem. Krúžok bude prebiehať vždy vo štvrtok o 9:30.

Vekové odporúčanie - cca od 1 roka, ale pokojne môžete svoju účasť prekonzultovať priamo s Ivkou. Prihlasovať sa môžete na adrese [email protected]

Zippyho kamaráti

Program pre 5-7 ročné detí bez účasti rodičov, zameraný na rozvoj sociálnych zručností a emocionálnej inteligencie.Počas trvania projektu (jeden školský rok) sa deti venujú zložitým témam ako Pocity, Komunikácia, Vzťahy, Riešenie konfliktov, Vysporiadanie sa so zmenou a stratou, zvládanie nových situácií. Skúsenosti z realizácie programu ukazujú, že deti po jeho absolvovaní dokážu lepšie vyjadrovať a chápať svoje emócie, spracovávať rôzne záťažové sociálne situácie, vychádzať s rovesníkmi, súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi a pod. Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) bol vytvorený britskou organizáciou Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer 30 krajinách sveta a nedávno (v roku 2014) ním prešlo presne milión detí. Pre viac informácií si môžete pozrieť oficiálnu stránku projektu: http://zippyhokamarati.sk/

Kurzom Vás prevedie naša štatutárka Veronika Kosková, prebiehať bude vždy vo štvrtok o 16:30. Prihlasovať sa môžete na mailovej adrese [email protected].

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Ponúkame Vám cvičenie pod vedením fyzioterapeutky Bc. Veroniky Vlčákovej. Prebiehať bude v poobedných hodinách a v ponuke sú tri kurzy:

Cvičenie pre deti (3-8 rokov) - podpora správneho držania tela, prevencia skoliózy a plochých nôh; cvičenie prebieha bez prítomnosti rodiča (Pondelok, 16:30 - 17:00)

Cvičenie pre maminy - kruhový tréning na spevnenie celého tela (Streda, 17:00 - 17:50)

Cvičenie pre tehotné ženy - udržanie psychickej aj fyzickej kondície, predchádzanie tehotenským komplikáciám (Streda, 18:00 - 18:50)

Prihlasovanie na všetky tri kurzy prebieha na mailovej adrese [email protected]

Joga pre maminy

Na doplnení informácií o tejto aktivite pracujeme.

Pozrite si prehľadný rozvrh plánovaných aktivít.

Close Menu