Pravidelné aktivity

Máme pre Vás pripravené tieto pravidelné aktivity:

Happy Gym

Zábavnou formou deti rozvíjajú psychomotorickú, sociálnu, citovú, rečovú a rozumovú stránku. Vykonávajú rôzne pohybové aktivity, ktoré zabezpečia ich zdravý vývin, zlepšujú koordináciu a rovnováhu v chôdzi a v pohybe, rozvíjajú orientáciu v priestore, zlepšujú celkový vývoj svojej telesnej schémy. Cvičenie slúži aj ako prevencia proti plochým nôžkam a valgóznym členkom. Deti si zlepšujú jemnú motoriku, reč a pamäť. Krúžok vedie Dominika. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese [email protected], alebo na čísle +421 907 228 779.

Vekové odporúčanie - 3 skupiny:

  • malkáči (12-18 mesiacov) - Utorok, 8:45 - 9:30
  • veľkáči (18-24 mesiacov) - Utorok, 9:45 - 10:30
  • juniori (24-36 mesiacov) - Utorok, 10:45 - 11:30

Machuľko

Na tvorivých dielničkách s milým názvom Machuľko budeme maľovať, lepiť, strihať, modelovať, otláčať... skrátka tvoriť a tešiť sa z nekonečných možností, ktoré detská fantázia ponúka. Krúžok vedú naše členky - Sisa Chváliková a Monika Jagnešáková. Prebieha vždy v stredu od 9:00 do  10:00. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na mailovej adrese [email protected] alebo na čísle +421 918 329 105. Vekové odporúčanie - od 2 rokov.

Angličtina s Tinkou

45 minútové lekcie angličtiny, ktoré prebiehajú veľmi efektívnou formou prostredníctvom anglických piesní, rýmovačiek, pohybu, množstva pomôcok a hlavne zábavy. Kurzom angličtiny Vás povedie profesionálna lektorka Mgr. Martina Marcinek Opiňárová (Tinka) s viac ako 16 ročnou praxou. Kurz bude prebiehať:

  • v utorok  15:40 - 16:25 (začiatočníci)
  • v utorok  16:30 - 17:15 (prváci)
  • v utorok  17:20 - 18:05 (pokročilí)
  • v utorok  18:10 - 18:55 (pokročilí)
  • vo štvrtok o 9:00 a 10:00 (detičky od 6 mesiacov do 3 rokov)

Prihlasovať sa môžete mailom na adrese [email protected]. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne môžete svoju účasť prekonzultovať priamo s Tinkou. 

Cvičenie pre tehotné mamičky

50 minútové skupinové cvičenie na fitloptách a s pomôckami pod vedením fyzioterapeutky Bc. Petry Strhárskej, je zamerané na pozitívne ovplyvnenie zmien a pohybových stereotypov prebiehajúcich v tehotenstve. Cvičenie v skupinke vedie k zlepšeniu celkovej fyzickej i psychickej kondície budúcich mamičiek a lepšie začlenenie sa do bežného života a starostlivosti o bábätko po pôrode. Krúžok je vhodný pre ženy od zahájenia 2. trimestra. Prebieha každú stredu o 17:00. Na krúžok je potrebné sa prihlásiť na emailovej adrese: [email protected]

Close Menu