Cenník ponúkaných služieb

Vstup do herne

  • 1 dieťa do 1 roka => 1€
  • 1 dieťa od 1 roku => 2,50€, pričom rodič prispieva len za 2 deti. Každé jeho ďalšie dieťa má vstup zadarmo
  • 10 vstupová permanentka => 20€

Požičiavanie kníh

  • 0,50 eur / kniha /2 týždne

Narodeninové oslavy

  • 40 eur / oslava

Pravidelné krúžky pre deti

MACHUĽKO

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 4 eurá

Angličtina s Tinkou

6 eur / 1 lekcia

Členky MC Mamina majú vstup do herne a knižnicu zdarma, za oslavy, krúžky, prednášky či workshopy platia polovičnú sumu.

Close Menu