Cenník ponúkaných služieb

Vstup do herne

Dieťa od 1 roka - 1,50 eur/deň

2 a viac detí (súrodencov) - 3 eurá/deň

Detičky do 1 roka - vstup zdarma

Permanentka na 5 vstupov - 6 eur

Permanentka na 10 vstupov -  12eur

 

Požičiavanie kníh

0,50 eur / kniha /2 týždne

Narodeninové oslavy

30 eur / oslava

Pravidelné krúžky pre deti

Hudobno pohybové hry

30 eur / 10 vstupov

17 eur / 5 vstupov

jednorázový vstup 4 eurá

Angličtina pre najmenších

30 eur / 10 vstupov

17 eur / 5 vstupov

jednorázový vstup 4 eurá

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Kruhový tréning

30 eur / 10 vstupov

17 eur / 5 vstupov

jednorázový vstup 4 eurá

Cvičenie pre tehotné

30 eur / 10 vstupov

17 eur / 5 vstupov

jednorázový vstup 4 eurá

Členky MC Mamina majú vstup do herne a knižnicu zdarma, za oslavy, krúžky, prednášky či workshopy platia polovičnú sumu.

Close Menu