Cenník ponúkaných služieb

Vstup do herne

Dieťa od 1 roka - 1,50 eur/deň

2 a viac detí (súrodencov) - 3 eurá/deň

Detičky do 1 roka - vstup zdarma

Permanentka na 5 vstupov - 6 eur

Permanentka na 10 vstupov -  12eur

 

Požičiavanie kníh

0,50 eur / kniha /2 týždne

Narodeninové oslavy

30 eur / oslava

Pravidelné krúžky pre deti

Montessori hernička

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 3,50 eur

Hravé cvičenie

40 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 5 eur

Tvorivé dielničky

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 3,50 eur

Angličtina pre najmenších

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 3,50 eur

Cvičenie s fyzioterapeutkou

Cvičenie pre deti

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 3,50 eur

Kruhový tréning

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 3,50 eur

Cvičenie pre tehotné

30 eur / 10 vstupov

jednorázový vstup 3,50 eur

Členky MC Mamina majú vstup do herne a knižnicu zdarma, za oslavy, krúžky, prednášky či workshopy platia polovičnú sumu.

Close Menu