Kariérové poradenstvo

 • Som na materskej dovolenke a nemám prácu, do ktorej by som sa vrátila.

 • Som na materskej dovolenke a nechcem sa vrátiť do pôvodného zamestnania.

 • Chcem nájsť prácu, ktorá by bola pre mňa zmysluplná a rešpektovala by moje kvality, hodnoty a potreby.

 • Chcem vyskúšať niečo nové. Potrebujem zistiť, v čom som dobrá a rozhodnúť sa, ktorá práca je pre mňa vhodná.

 • Chcem rozbehnúť podnikanie a získať na to odvahu.

 • Potrebujem vylepšiť svoj životopis, motivačný list a pripraviť sa na pracovný pohovor, aby som bez diskriminácie získala vytúženú prácu.

Poradenstvo pre diskrimináciu na trhu práce formou kariérového poradenstva v našom materskom centre je novou bezplatnou službou pre vás, mamičky počas/po materskej dovolenke. Pomáha odhaliť váš skrytý potenciál, nájsť nové povolanie a kariérové smerovanie, v ktorom nájdete uplatnenie, motiváciu a radosť. Poradenstvo  je  smerované najmä  pre cieľovú skupinu matiek na alebo po materskej dovolenke, ktoré mávajú  problémy s návratom na trh práce nie len kvôli nedostatočnej kvalifikácii, nedostatku potrebných a žiadaných zručností, príliš veľkej vzdialenosti, ale aj sociálnemu alebo etnickému zaradeniu, kedy sa najčastejšie prejavuje diskriminácia na trhu práce u tejto cieľovej skupiny. Najmä osamelé matky sa často stretávajú s prejavmi diskriminácie. Poradenstvo je podporou proti diskriminácii na trhu práce po návrate do pracovného života.

Predstavujeme vám našu poradkyňu Michaelu Valicovú.

„Som mamička dvoch detí. Moja práca je pre mňa poslaním a napĺňa ma radosťou. Pomáhať ľuďom, aby našli svoje zmysluplné povolanie. Verím, že každý človek môže nájsť to „pravé“ povolanie, v ktorom naplno využije svoj potenciál a bude zapadať do jeho životnej mozaiky. Teším sa na Váš osobný príbeh a stretnutie s Vami.“

Viac o práci a jej skúsenostiach nájdete v tomto rozhovore

 

PONÚKANÉ SLUŽBY

 

INDIVIDUÁLNE KONZULTÁCIE – dostanete priestor a pomoc pri riešení vašej situácie v pracovnom živote prostredníctvom rozhovoru, zážitkových metód, koučingu. Dohodnite si individuálne stretnutie s kariérovou poradkyňou Michaelou Valicovou, 0904 455 653, [email protected]. Konzultácia prebiehajú v našom centre alebo na Dolnej 23, Banská Bystrica. 

SÉRIA ZÁŽITKOVÝCH WORKSHOPOV

 1. Môj potenciál - Objavíte svoje osobnostné kvality, schopnosti a svoj talent. Ujasníte si, aké hodnoty sú pre Vás dôležité v pracovnom živote.
 2. Moja voľba povolania - Detské túžby dokážu veľa napovedať. Pomocou spojenia s vašimi zdrojmi a kvalitami sa vám ukážu vaše ciele na ceste za povolaním.
 3. Moje kroky na ceste k povolaniu - Vytvoríte si obraz o tom ako by ste chceli, aby vyzerala vaša práca. Stanovíte si reálne kroky, ktoré Vás dostanú bližšie k vašej predstave.
 4. Ako vylepšiť môj životopis a motivačný list - Vytvoríte si príťažlivý a obsahovo zaujímavý životopis a motivačný list, aby ste sa ľahšie dostali na pracovný pohovor do práce, ktorá by vás bavila.
 5. Ako byť úspešná na pracovnom pohovore po materskej – Naučíte sa dobre odprezentovať na pracovnom pohovore. Získate praktické tipy a pripravíte sa na najčastejšie otázky pracovného pohovoru.
 6. Podporná skupina pri zmene povolania – Zvýšite si motiváciu na cestu za budúcim povolaním. Vzájomným zdieľaním skúseností nájdete odvahu a inšpiráciu na realizáciu prvých akčných krokov na vašu cestu za novou prácou.

 

Poradenstvo pre diskrimináciu na trhu práce formou kariérového poradenstva prebieha v rámci projektu

Rovnosť šancí pre každého.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja vrámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Close Menu