Som:

Potrebné dokumenty na stiahnutie

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 2. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Link na vzor tlačiva: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO.
 4. Obe tieto tlačivá, teda Potvrdenie spolu s Vyhlásením, doručte najneskôr do 30.04.2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Fyzické osoby a zamestnanci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie za rok 2017:

 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálnu sumu, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Link na vzor tlačiva: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z  dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • IČO: 37956825
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Materské centrum Mamina
  • Sídlo: Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2018) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.


Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov. Poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  1. Poukázať 1% dane môže právnická osoba (firma), ktorá v 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje iba 1% z dane.
  2. Poukázať 2% dane môže právnická osoba (firma), ktorá v roku 2017 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2018) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi). V daňovom priznaní vyznačí, že poukazuje 2% z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby v časti IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z  dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  • IČO: 37956825
  • Právna forma: občianske združenie
  • Obchodné meno (názov): Materské centrum Mamina
  • Sídlo: Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.


Venujte nám 2% alebo 3% z daní – potrebné dokumenty

Vyhlásenie 2017
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017


POZNÁMKA:
Pre otvorenie a čítanie PDF dokumentov potrebujete PDF reader.
K dispozícii na stiahnutie:

Kalendár akcií
<< jún 2018 >>
PoUtStŠtPiSoNe
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Nasledujúce akcie
MC Mamina sa podieľa na tvorbe PHSR
Anketa

Mali by ste záujem zúčastniť sa kurzu Symptotermálnej metódy (www.lpp.sk) v MC Mamina?

Copyright © 2010-2018 Materské centrum MAMINA. Všetky práva vyhradené.